Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Ôn lại những kiến thức và kĩ năng đã học trong các bài trước. Tạo được một bài trình chiếu hoàn chỉnh dựa trên nội dung có sẵn. 2. Nội dung Tạo một bài trình chiếu hoàn chỉnh 1) Đọc kĩ bài viết về lịch sử… Read more about Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp