Bài tập và thực hành 10: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Biết chọn khóa cho các bảng dữ liệu trong một bài toán quen thuộc; Hiểu được khái niệm liên kết giữa các bảng; Biết cách xác lập liên kết giữa các bảng thông qua khóa để có thể tìm được những thông tin liên quan đến một cá… Read more about Bài tập và thực hành 10: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ