Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Bài thực hành 1: Sử dụng trình duyệt để truy cập web

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Kể tên một số trình duyệt web? A. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, Excel,… B. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Netscape Navigator,… C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word,… D. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), yahoo, google,… Câu 2: Phần mềm trình duyệt Web dùng để… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Bài thực hành 1: Sử dụng trình duyệt để truy cập web

Bài thực hành 1: Sử dụng trình duyệt để truy cập web

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Làm quen với trình duyệt Firefox. Biết truy cập một số trang web để đọc thông tin và duyệt các trang web bằng các liên kết. 2. Nội dung Bài 1. Khởi động và tìm hiểu một số thành phần của cửa sổ Firefox Khởi động… Read more about Bài thực hành 1: Sử dụng trình duyệt để truy cập web