Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Bài thực hành 1: Làm quen với Turbo Pascal

Câu hỏi trắc nghiệm (6 câu): Câu 1: Môi trường làm việc của ngôn ngữ lập trình Pascal là: A. Turbo Pascal hoặc Free Pascal B. Turbo Pascal hoặc C C. Turbo Pascal hoặc Microsoft Word D. Turbo Pascal và excel. Câu 2: Khi gõ từ khóa vào màn hình Pascal thì từ khoá có màu: A. Trắng B. Vàng C. Xanh D. Đen… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Bài thực hành 1: Làm quen với Turbo Pascal

Bài thực hành 1: Làm quen với Turbo Pascal

Tóm tắt lý thuyết 1. Khởi động và thoát khỏi Pascal a. Khởi động Turbo Pascal Cách 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng  trên màn hình nền. Cách 2: Nháy đúp chuột vào tên tệp Turbo. Exe trong thư mục chứa tệp này (thường là thư mục con TP\BIN) b. Các thành phần trên màn hình làm việc của Turbo… Read more about Bài thực hành 1: Làm quen với Turbo Pascal