Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Bài thực hành 1: Làm quen với chương trình bảng tính Excel

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Nêu cách khởi động Excel? A. Nháy chuột trên nút Start, trỏ vào All Programs và chọn Microsoft Excel B. Nháy chuột vào biểu tượng Word trên màn hình Desktop C. Nháy chuột trên nút Start, trỏ vào All Programs và chọn Microsoft Word D. Nháy chuột trên nút Start, trỏ… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Bài thực hành 1: Làm quen với chương trình bảng tính Excel

Bài thực hành 1: Làm quen với chương trình bảng tính Excel

Tóm tắt lý thuyết I – MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Khởi động và kết thúc Excel Nhận biết các ô, hàng, cột trên trang tính. Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính. II – NỘI DUNG 1. Khởi động Excel Các bước thực hiện: Bước 1. Nháy chuột vào Start;… Read more about Bài thực hành 1: Làm quen với chương trình bảng tính Excel