Bài thực hành 1: Làm quen với một số thiết bị máy tính

Tóm tắt lý thuyết 1. Phân biệt các bộ phận của máy tính a. Các thiết bị nhập dữ liệu cơ bản: Bàn phím: Là thiết bị nhập dữ liệu chính của máy tính. Hình 1. Bàn phím Chuột: Là thiết bị điều khiển nhập dữ liệu được dùng nhiều trong môi trường giao diện đồ họa… Read more about Bài thực hành 1: Làm quen với một số thiết bị máy tính

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Bài thực hành 1: Làm quen với một số thiết bị máy tính

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Thao tác “Nháy nút phải chuột”  là: A. Nhấn nhanh nút chuột trái và thả tay B. Nhấn nhanh nút chuột phải và thả tay C. Nhấn nhanh hai lần nút chuột trái D. Không nhấn bất kỳ nút chuột nào Câu 2: Các nút lệnh sau nút lệnh nào thoát… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Bài thực hành 1: Làm quen với một số thiết bị máy tính