Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Bài tập và thực hành 1: Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Hệ quản trị CSDL là: A. Phần mềm dùng tạo lập CSDL B. Phần mềm để thao tác và xử lý các đối tượng trong CSDL C. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ và khai thác một CSDL D. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ một CSDL Câu 2:… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Bài tập và thực hành 1: Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu

Bài tập và thực hành 1: Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu

Tóm tắt lý thuyết Bài 1: Một số khái niệm cơ bản 1. Bài toán quản lý Hình 1. Xác định bài toán quản lí 2. Các công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức Hình 2. Các công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức… Read more about Bài tập và thực hành 1: Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu