Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Bài tập và thực hành 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: 512 bit bằng: A. 64 byte B. 56 byte C. 60 byte D. 0 byte Câu 2: Số 19 trong hệ thập phân được đổi ra hệ nhị phân là: A. 10110 B. 10011 C. 10001 D. 10101 Câu 3: Mã hóa thông tin trong máy tính là: A. Biểu diễn thông tin thành bộ mã… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Bài tập và thực hành 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin

Gợi ý bài tập SGK Bài tập và thực hành 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin Tin học 10

Bài tập 1 trang 17 SGK Tin học 10 Hãy nêu một vài ví dụ về thông tin. Với mỗi thông tin đó hãy cho biết dạng của nó. Gợi ý trả lời bài 1 Các ví dụ: Cho dãy số nguyên chẵn: 2, 4, 6, 8, 10… Đây là thông tin dạng số. Cho… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài tập và thực hành 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin Tin học 10

Bài tập và thực hành 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin

Tóm tắt lý thuyết I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Củng cố hiểu biết ban đầu về tin học, máy tính Sử dụng bộ mã ASCII để mã hóa xâu kí tự, số nguyên Viết được số thực dưới dạng dấu phẩy động II. NỘI DUNG 1. Củng cố khái niệm Thông tin là gì? Thông tin… Read more about Bài tập và thực hành 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin