Gợi ý bài tập SGK Học toán với Toolkit Math Tin học 7

Bài tập 1 trang 118 SGK Tin học 7 Tính giá trị biểu thức sau: \(0,24.(-15)/4\) \(\frac{5}{9}:\left ( \frac{1}{11}-\frac{5}{22} \right )+\frac{5}{9}:\left ( \frac{1}{15}-\frac{2}{3} \right )\)  Hướng dẫn giải Simplify  0.24*(-15)/4 Simplify 5/9/(1/11-5/22)+5/9/(1/15-2/3) ———————————————- Bài tập 2 trang 118 SGK Tin học 7 Vẽ đồ thị các hàm số sau: y = 4x + 1; y… Read more about Gợi ý bài tập SGK Học toán với Toolkit Math Tin học 7

Học toán với Toolkit Math

Tóm tắt lý thuyết 1. Giới thiệu phần mềm Toolkit Math là phần mềm học toán đơn giản nhưng rất hữu ích cho học sinh THCS, phần mềm như một công cụ hỗ trợ giải bài tập, tính toán và vẽ đồ thị. 2. Khởi động phần mềm a. Cách khởi động phần mềm Bước 1: Nháy đúp chuột… Read more about Học toán với Toolkit Math