Gợi ý bài tập SGK Học vẽ hình với phần mềm GeoGebra

Bài tập 1 trang 108 SGK Tin học 8 Vẽ tam giác: Dùng công cụ đoạn thẳng của phần mềm GeoGebra vẽ tam giác   Hướng dẫn giải Trong toán học, cách vẽ tam giác ABC: Vẽ ba điểm không thẳng hàng A, B, C Dùng thước nối ba đỉnh lại với nhau Các bước… Read more about Gợi ý bài tập SGK Học vẽ hình với phần mềm GeoGebra

Học vẽ hình với phần mềm GeoGebra

Tóm tắt lý thuyết 1. Em đã biết gì về GeoGebra? Geogebra là một phần mềm ứng dụng. Có khả năng tạo sự gắn kết giữa các đối tượng hình học được gọi là quan hệ như thuộc, vuông góc, song song. Ưu điểm:  Giúp vẽ hình chính xác. Có khả năng vẽ hình học động.… Read more about Học vẽ hình với phần mềm GeoGebra