Gợi ý bài tập SGK Học vẽ hình hình học động với GeoGebra Tin học 7

Bài tập 1 trang 125 SGK Tin học 7 Vẽ tam giác ABC với trọng tâm G và ba đường trung tuyến Hướng dẫn giải Các bước vẽ: Vẽ tam giác ABC:   Vẽ trung điểm của 3 cạnh AB, BC, CA:  Vẽ các đường trung tuyến:  (Dùng công cụ vẽ đoạn thẳng nối đỉnh của… Read more about Gợi ý bài tập SGK Học vẽ hình hình học động với GeoGebra Tin học 7

Học vẽ hình hình học động với GeoGebra

Tóm tắt lý thuyết 1. Giới thiệu phần mềm GeoGebra là phần mềm cho phép vẽ và thiết kế các hình dùng để học tập hình học. Phần mềm không những có khả năng tạo các hình vẽ chính xác, mà còn có chức năng làm cho các hình này chuyển động được gọi là hình… Read more about Học vẽ hình hình học động với GeoGebra