Học địa lý thế giới với Earth Explorer

Tóm tắt lý thuyết 1. Giới thiệu phần mềm Earth Explorer là phần mềm dùng để xem và tra cứu bản đồ thế giới. 2. Khởi động phần mềm Cách 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình nền Cách 2: Nháy Start\Programs\Earth Explorer\DEM 3.5\Earth Explorer DEM 3.5 Giao diện chính của chương trình: Hình 1. Giao diện chính… Read more about Học địa lý thế giới với Earth Explorer