Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Ôn tập chương II – Xã hội cổ đại

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Nhà nước phương đông cổ đại được tổ chức theo thể chế gì? A. Quân chủ lập hiến B. Cộng hòa C. Quân chủ chuyên chế D. Dân chủ Câu 2: Hai trong 7 kì quan của thế giới cổ đại còn lại đến ngày nay là: A. Thành ba bi lon,… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Ôn tập chương II – Xã hội cổ đại

Ôn tập chương II – Xã hội cổ đại

Tóm tắt lý thuyết Bảng thống kê các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây Nội dung Các quốc gia phương Đông Các quốc gia phương Tây Hoàn cảnh ra đời Sự xuất hiện của công cụ kim loại, con người bước vào thời đại văn minh. Những quốc gia cổ đại phương… Read more about Ôn tập chương II – Xã hội cổ đại