Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Ôn tập chương I

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc ở Trung Quốc diễn ra trong bao nhiêu năm? A. 12 năm B. 13 năm C. 14 năm D. 15 năm Câu 2: Trước thái độ của triều đình Mãn Thanh đối với đế quốc.Nhân dân Trung Quốc có hành động gì? A. Đầu hàng đế… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Ôn tập chương I

Ôn tập chương I – Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh (Thế kỉ XIX – Đầu thế kỉ XX)

Tóm tắt lý thuyết 1. Nhật Bản a. Tình hình Nhật Bản từ nửa đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868 Về kinh tế Nông nghiệp lạc hậu. Địa chủ bóc lột nhân dân lao động rất nặng nề. Mất mùa đói kém liên tiếp xảy ra. Công nghiệp: kinh tế hàng hoá phát triển,… Read more about Ôn tập chương I – Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh (Thế kỉ XIX – Đầu thế kỉ XX)