Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Ôn tập chương I – Xã hội nguyên thủy

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Khoảng 6 triệu năm trước đây xuất hiện loài người như thế nào? A. Loài vượn người B. Người tinh khôn C. Loài vượn cổ D. Người tối cổ Câu 2: Việc giữ lửa trong tự nhiên và chế tạo ra lửa là công lao của: A. Người vượn cổ B. Người tối… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Ôn tập chương I – Xã hội nguyên thủy

Ôn tập chương I – Xã hội nguyên thủy

Tóm tắt lý thuyết I. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy Loài vượn cổ (khoảng 6 triệu năm trước) Có thể đi, đứng bằng 2 chân, dùng tay cầm, nắm, ăn hoa quả, động vật nhỏ. Xương hóa thạch ở Đông Phi, Tây Á, Việt Nam. 1. Tóm tắt quá trình xuất hiện… Read more about Ôn tập chương I – Xã hội nguyên thủy