Ôn tập chương I – Bản đồ

Tóm tắt lý thuyết Khái niệm bản đồ Bản đồ là hình ảnh thu nhỏ một phần hay toàn bộ trái đất lên mặt phẳng, trên cơ sở toán học nhằm thể hiện các hiện tượng địa lí từ mặt đất lên mặt phẳng thông qua hệ thống các kí hiệu riêng có chọn lọc.… Read more about Ôn tập chương I – Bản đồ