Luyện gõ bàn phím nhanh với Finger Break out

Tóm tắt lý thuyết 1. Giới thiệu phần mềm Phần mềm Finger Break Out là phần mềm trò chơi dùng để luyện gõ bàn phím nhanh, chính xác. 2. Màn hình chính của phần mềm a. Khởi động phần mềm Cách 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng  trên màn hình nền. Cách 2: Start -> All Programs -> 10 Finger… Read more about Luyện gõ bàn phím nhanh với Finger Break out