Luyện gõ bàn phím bằng Typing Test

Tóm tắt lý thuyết 1. Giới thiệu phần mềm Typing test là phần mềm dùng để luyện gõ bàn phím nhanh thông qua một số trò chơi đơn giản nhưng hấp dẫn. Bằng cách chơi với máy tính em sẽ luyện được kĩ năng gõ bàn phím nhanh bằng 10 ngón. 2. Khởi động phần mềm… Read more about Luyện gõ bàn phím bằng Typing Test