Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Tin học 8

Bài tập 1 trang 79 SGK Tin học 8 Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình. Gợi ý trả lời bài 1 Lợi ích chính của việc sử dụng biến mảng là rút gọn việc viết chương trình, có thể sử dụng câu lệnh lặp để thay nhiều… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Tin học 8

Bài 9: Làm việc với dãy số

Tóm tắt lý thuyết 1. Dãy số và biến mảng Dữ liệu kiểu mảng: Là dãy hữu hạn các phần tử có cùng kiểu dữ liệu, được sắp xếp thứ tự bằng cách gán cho mỗi phần tử một chỉ số. Hình 1. Minh họa dữ liệu kiểu mảng Trong đó: Tên mảng: A Chỉ số: i… Read more about Bài 9: Làm việc với dãy số