Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Tóm tắt lý thuyết 1. Minh họa số liệu bằng biểu đồ Biểu đồ là cách minh hoạ dữ liệu sinh động và trực quan Dễ so sánh dữ liệu hơn, dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu 2. Một số dạng biểu đồ Biểu đồ cột: Dùng để so sánh dữ… Read more about Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ