Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Tin học 12

Bài tập 1 trang 74 SGK Tin học 12 Hãy nêu những ưu điểm của báo cáo. Gợi ý trả lời bài 1 ​Báo cáo là một đối tượng của Access để tổng hợp, trình bày và in dữ liệu theo các mẫu văn bản báo cáo tổng hợp dữ liệu. Báo cáo là phương… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Tin học 12

Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo

Tóm tắt lý thuyết 1. Khái niệm báo cáo a. Khái niệm Báo cáo là hình thức thích hợp nhất khi cần tổng hợp, trình bày và in dữ liệu theo khuôn dạng. b. Chức năng của báo cáo Báo cáo thường được sử dụng để: Thể hiện được sự so sánh và tổng hợp thông tin… Read more about Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo