Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Lịch sử 8

Bài tập 1 trang 58 SGK Lịch sử 8 Nêu những hậu quả của sự thống trị của Anh ở Ấn Độ? Hướng dẫn giải chi tiết Hậu quả sự thống trị của Anh ở Ấn Độ: kinh tế giảm sút, đời sống nhân dân bị bần cùng, mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh hết… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Lịch sử 8

Bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX

Tóm tắt lý thuyết I. Sự xâm lược và chính sách cai trị của Anh Giá trị lương thực xuất khẩu Số người chết đói Năm Số lượng Năm  Số người chết 1840 1858 1901 858. 000 livrơ 3. 800. 000 livrơ 9. 300. 000 livrơ 18251850 18501875 18751900 400. 000 5. 000. 000 15.… Read more about Bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX