Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Lịch sử 7

Bài tập 1 trang 31 SGK Lịch sử 7 Nhà Đinh đã làm những gì để xây dựng đất nước? Gợi ý trả lời bài 1 Để trả lời câu hỏi này, các em dựa vào nội dung mục 1, SGK. Trong đó, nêu rõ việc Đinh Bộ Lĩnh xưng Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), định đô… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Lịch sử 7

Bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê

Tóm tắt lý thuyết I. Tình hình chính trị và quân sự 1. Nhà Đinh xây dựng đất nước (968 980) Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế Đinh Tiên Hoàng, đặt tên hước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Đặt niên hiệu là Thái Bình, cho đúc tiền riêng,… Read more about Bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê