Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Lịch sử 6

Bài tập 1 trang 29 SGK Lịch sử 6 Những điểm mới trong đời sống vật chất và xã hội của người nguyên thủy thời Hòa Bình – Bắc Sơn – Hạ Long là gì? Hướng dẫn giải chi tiết Đời sống vật chất: Biết thường xuyên cải tiến công cụ lao động và sử… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Lịch sử 6

Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta

Tóm tắt lý thuyết (Mô hình minh họa cư dân Văn hóa Hòa Bình) 1. Đời sống vật chất Công cụ: Sơn Vi: rìu bằng hòn cuội được ghè đẽo thô sơ Hoà Bình Bắc Sơn: rìu bằng đá được mài ở lưỡi, công cụ bằng xương,sừng; Biết làm đồ gốm. Biết trồng trọt và chăn nuôi.… Read more about Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta