Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Lịch sử 12

Bài tập 1 trang 65 SGK Lịch sử 12 Hãy chọn những sự kiện tiêu biểu của thời kì Chiến tranh lạnh. Hướng dẫn giải chi tiết câu 1 Có thể chọn những sự kiện sau: Tháng 3-1947, Tổng thống Mĩ Truman phát động cuộc chiến tranh lạnh nhằm  chống Liên Xô và các nước… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Lịch sử 12

Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

Tóm tắt lý thuyết I. Mâu thuẫn Đông – Tây và sự khởi đầu của chiến tranh lạnh Sau chiến tranh quan hệ Xô – Mĩ  chuyển từ liên minh chống phát xít nhanh chóng chuyển sang thế đối đầu và tình trạng chiến tranh lạnh. Nguyên nhân: Sự đối lập nhau về mục tiêu… Read more about Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh