Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Lịch sử 11

Bài tập 1 trang 52 SGK Lịch sử 11 Vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng? Gợi ý trả lời bài 1 Cuộc Cách mạng tháng 2 – 1917 (theo lịch Nga) là của một cuộc cách mạng tư sản. Sau cuộc cách mạng này đã tồn tại song song hai… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Lịch sử 11

Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)

Tóm tắt lý thuyết I. Cách mạng tháng Mười Nga 1917 1. Tình hình nước Nga trước cách mạng a. Về chính trị Đầu thế kỉ XX Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây… Read more about Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)