Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Nguyên phân

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Một tế bào ở người đang ở kì trung gian. Số lượng NST trong tế bào này là bao nhiêu? A. 0 B. 23 C. 46 D. 92 Câu 2: Trong tế bào của một loài, vào kỳ giữa của nguyên phân, người ta xác định có tất cả 16 crômatít.… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Nguyên phân