Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Cấu tạo và tính chất của cơ

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Số lượng cơ trong mỗi cơ thể người khoảng? A. 500 cơ B. 600 cơ C. 700 cơ D. 800 cơ Câu 2: Cấu trúc dạng sợi nằm trong tế bào cơ vân gọi là A. Bó cơ B. Bắp cơ C. Tơ cơ D. Bụng cơ Câu 3: Cấu trúc cơ lớn nhất là… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Cấu tạo và tính chất của cơ

Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Sinh học 8

Bài tập 1 trang 33 SGK Sinh học 8 Đặc điểm cấu tạo nào của tế bào phù hợp với chức năng co cơ? Gợi ý trả lời bài 1 Đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng co của cơ là: Tế bào cơ gồm nhiều đơn vị cấu trúc nối liền với… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Sinh học 8

Bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ

Tóm tắt lý thuyết 1. Cấu tạo bắp cơ và tế bào cơ Hệ cơ xương (cơ vân) gồm 600 cơ tạo thành hệ cơ. Mỗi loại cơ trên cơ thể có cấu tạo và chức năng khác nhau. Hai đầu bắp cơ có gân bám vào các xương qua khớp, phần giữa phình to… Read more about Bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ