Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Đa dạng của ngành Ruột khoang

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Sứa di chuyển bằng cách nào? A. Không di chuyển. B. Co bóp dù C. Sâu do D. Lộn đầu Câu 2: Loài ruột khoang nào có số lượng nhiều và được khai thác làm thực phẩm A. Thủy tức B. Hải quỳ C. San hô D. Sứa Câu 3: Loài nào sống cộng sinh… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Đa dạng của ngành Ruột khoang

Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Sinh học 7

Bài tập 1 trang 35 SGK Sinh học 7 Cách di chuyển của sứa trong nước như thế nào? Gợi ý trả lời bài 1 Sứa di chuyên bằng dù, khi dù phồng lên, nước biển được hút vào. Khi đầy nước, dù cụp lại nước biển thoát mạnh ra phía sau, gây ra phản… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Sinh học 7

Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang

Tóm tắt lý thuyết Ruột khoang có khoảng 10 nghìn loài hầu hết sống ở biển, trừ thủy tức đơn độc. Sự đa dạng của Ruột Khoang thể hiện ở số loài nhiều, cấu tạo và lối sống phong phú, kích thước và hình dạng khác nhau 1. Sứa Cơ thể hình dù, miệng ở… Read more about Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang