Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Các loại rễ, các miền của rễ

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu): Câu 1: Căn cứ vào hình dạng bên ngoài , người ta chia rễ làm mấy loại? Đó là những loại nào? A. Ba loại rễ là: Rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ. B. Hai loại rễ là: Rễ cọc, rễ chùm. C. Hai loại rễ là: Rễ mầm, Rễ cọc. D. Hai… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Các loại rễ, các miền của rễ

Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

Tóm tắt lý thuyết 1. Các loại rễ Hình 1: Các loại rễ A) Rễ cọc  B) Rễ chùm Có 2 loại rễ chính: rễ chùm và rễ cọc. Rễ cọc có rễ cái to và khỏe. Đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên. Từ các rễ con lại mọc ra nhiều rễ bé hơn nữa. Rễ… Read more about Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ