Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Tế bào nhân thực (tiếp) – Sinh học 10

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Ở lớp màng trong của ti thể có chứa nhiều chất nào sau đây? A. Enzim hô hấp B. Kháng thể C. Hoocmon D. Sắc tố Câu 2: Điểm giống nhau về cấu tạo giữa lục lạp và ti thể trong tế bào là: A. Có chứa sắc tố quang hợp B. Có… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Tế bào nhân thực (tiếp) – Sinh học 10

Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Sinh học 10 Cơ bản

Bài tập 1 trang 43 SGK Sinh học 10 Trình bày cấu trúc và chức năng của lục lạp? Gợi ý trả lời bài 1 Cấu trúc: 2 lớp màng bao bọc, bên trong là chất nền. Màng ngoài dễ thấm Màng trong ít thấm, không xếp lại thành mào. Màng trong bao bọc một… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Sinh học 10 Cơ bản

Bài 9: Tế bào nhân thực tiết 2

Tóm tắt lý thuyết 5. Ti thể a. Cấu tạo: Ty thể được cấu tạo bởi 2 lớp màng giống màng tế bào. Màng ngoài: dày 60Å, bảo đảm tính thấm của ty thể. Màng trong: dày 60Å. Từ màng trong hình thành nên các mấu lồi ăn sâu vào trong xoang ty thể gọi… Read more about Bài 9: Tế bào nhân thực tiết 2