Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào vật liệu làm dây dẫn, cần xác định và so sánh điện trở của các dây dẫn có những đặc điểm nào dưới đây? A. Các dây dẫn có chiều dài, tiết diện khác nhau và… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Vật lý 9

Bài tập C1 trang 25 SGK Vật lý 9 Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn thì phải tiến hành thí nghiệm với các dây dẫn có đặc điểm gì? Hướng dẫn giải chi tiết Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Vật lý 9

Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Tóm tắt lý thuyết 1. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn: Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn thì phải tiến hành thí nghiệm đo điện trở với… Read more about Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn