Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Vật lý 8

Bài tập C1 trang 32 SGK Vật lý 8 Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp bị bẹp theo nhiều phía . Hãy giải thích tại sao? Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C1 Khi hút bớt không khí như vậy thì áp suất không… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Vật lý 8

Bài 9: Áp suất khí quyển

Tóm tắt lý thuyết 1. Sự tồn tại của áp suất khí quyển: Trái đất được bao bọc bởi một lớp không khí dày tới hàng ngàn km, gọi là khí quyển Không khí có trọng lượng nên có áp suất tác dụng lên mọi vật, Áp suất này là áp suất khí quyển. Trái đất và… Read more about Bài 9: Áp suất khí quyển