Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Bài: Sóng dừng

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu): Câu 1: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì A. Khoảng cách giữa điểm nút và điểm bụng liền kề là một nửa bước sóng B. Khoảng cách giữa 2 điểm bụng liền kề là một bước sóng C. Hai điểm đối xứng với nhau qua một điểm… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Bài: Sóng dừng

Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Vật lý 12 Cơ bản

Bài tập 1 trang 49 SGK Vật lý 12 Sự phản xạ sóng trên vật cản cố định có đặc điểm gì? Gợi ý trả lời bài 1 Đặc điểm của sự phản xạ sóng trên vật cản cố định Nếu vật cản cố định thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ luôn luôn ngược… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Vật lý 12 Cơ bản