Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Vật lý 11 Cơ bản

Bài tập 1 trang 54 SGK Vật lý 11 Định luật Ôm cho toàn mạch đề cập tới loại mạch điện kín nào? Phát biểu định luật và viết hệ thức biểu thị định luật đó. Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 1 Định luật Ôm cho toàn mạch đề cập tới loại mạch… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Vật lý 11 Cơ bản

Bài 9: Định luật Ôm đối với toàn mạch

Tóm tắt lý thuyết I. Thí nghiệm Toàn mạch là một mạch điện kín gồm: Nguồn điện (E,r) nối với mạch ngoài là các vật dẫn có điện trở tương đương R Mắc mạch điện như hình vẽ: Thiết lập định luật Ôm cho toàn mạch Nguồn điện thực hiện 1 công  \( A =… Read more about Bài 9: Định luật Ôm đối với toàn mạch