Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Vật lý 10 Cơ bản

Bài tập 1 trang 58 SGK Vật lý 10 Phát biểu định nghĩa của lực và điều kiện cân bằng của một chất điểm? Gợi ý trả lời Bài tập 1 Lực là 1 đại lượng vectơ đặc trưng cho sự tác dụng của vật này vào vật khác mà kết quả là gấy ra… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Vật lý 10 Cơ bản

Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực và Điều kiện cân bằng của chất điểm

Tóm tắt lý thuyết I. Lực. Cân bằng lực. Lực là đại lượng véc tơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng. Các lực cân bằng là các lực khi tác dụng đồng thời vào… Read more about Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực và Điều kiện cân bằng của chất điểm