Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Bài 9 Công thức hóa học

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Cách viết nào sau đây biểu diễn 2 phân tử khí oxi? A. 2O B. O2 C. 2O2 D. 2O3 Câu 2: Trong 2 phân tử khí cacbonic( CO2) có bao nhiêu nguyên tử oxi? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 3: Phân tử Sắt (III) Clorua có chứa 1Fe và 3Cl.… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Bài 9 Công thức hóa học