Gợi ý bài tập cơ bản & nâng cao Bài 9 Amin

Bài tập 1 trang 44 SGK Hóa học 12 Có 3 hóa chất sau đây: Etylamin, phenylamin và amoniac. Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy: A. amoniac < etylamin < phenylamin. B. etylamin < amoniac < phenylamin. C. phenylamin < amoniac < etylamin. D. phenylamin < etylamin < amoniac. Gợi ý trả lời bài 1 Nhận định & Phương… Read more about Gợi ý bài tập cơ bản & nâng cao Bài 9 Amin

Bài 9: Amin

Tóm tắt lý thuyết 1. Khái niệm, phân loại và danh pháp Amin a. Khái niệm, phân loại Khi thay thế nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng gốc hidrocacbon ta thu được Amin. Amin thường có đồng phân về mạch Cacbon, về vị trí nhóm chức và về bậc Amin. Phân loại: Theo gốc… Read more about Bài 9: Amin