Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Hóa học 11 Cơ bản

Bài tập 1 trang 45 SGK Hóa học 11 Viết công thức electron, công thức cấu tạo của axit nitric. Cho biết nguyên tố nitơ có hóa trị và số oxi hóa bao nhiêu? Gợi ý trả lời bài 1 Công thức electron của axit nitric Công thức cấu tạo phân tử Trong HNO3, nitơ có… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Hóa học 11 Cơ bản