Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Hóa học 10 Cơ bản

Bài tập 1 trang 47 SGK Hóa học 10 Trong một chu kì, bán kính nguyên tử các nguyên tố: A. tăng theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. B. giảm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. C. giảm theo chiều tăng của tính phi kim. D. B và C… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Hóa học 10 Cơ bản

Bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Tóm tắt lý thuyết 1. Tính kim loại, tính phi kim Kim loại là những nguyên tố dễ mất electron để trở thành ion dương Phi kim là những nguyên tố dễ nhận electron để trở thành ion âm. Kim loại càng mạnh khi khả năng mất electron càng lớn. Phi kim càng mạnh khi… Read more about Bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn