Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

Tóm tắt bài 1. Truyện đọc: Chuyện về bác sĩ Lê Thế Trung Những việc làm của Giáo sư Lê Thế Trung chứng tỏ ông là người có ý chí, quyết tâm cao, có sức làm việc phi thường. Ông luôn say mê tìm tòi, sáng tạo và có ý thức trách nhiệm cao đối… Read more about Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả