Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

Tóm tắt bài 1. Khái niệm Cộng đồng dân cư là toàn thể những người cùng sinh sống trong một khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính, gắn bó thành một khối, giữa họ có sự liên kết và hợp tác với nhau cùng thực hiện lợi ích chung. 2. Ý nghĩa Làm… Read more about Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư