Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa

Tóm tắt bài I. Truyện đọc “Gia đình hai thế hệ” Đời sống tinh thần Mọi người chia sẻ lẫn nhau. Đồ đạc trong gia đình được xếp gọn gàng đẹp mắt. Không khí gia đình đầm ấm, vui vẻ. Đọc sách báo, trao đỏi chuyên môn. Tú ngồi học bài. Cô chú là chiến… Read more about Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa