Bài 9: Lịch sự, tế nhị

Tóm tắt bài 1. Khái niệm Lịch sự là những cử chỉ, hành vi dùng trong giao tiếp ứng xử phù hợp với quy định của xã hội, thể hiện truyền thống đạo đức của dân tộc. Tế nhị là sự khéo léo sử dụng những cử chỉ, ngôn ngữ trong giao tiếp ứng xử,… Read more about Bài 9: Lịch sự, tế nhị