Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Tóm tắt bài 1. Nội dung cơ bảncủa pháp luật trong lĩnh vực kinh tế Thứ nhất, pháp luật tạo ra khung pháp lí cần thiết của họat động kinh doanh. Thứ hai, pháp luật ghi nhận và bảo đảm quyền tự do kinh doanh của công dân để khơi dậy và phát huy mọi… Read more about Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước