Gợi ý bài tập SGK Bài 9 GDCD 11

Bài tập 1 trang 80 SGK GDCD 11 Trong lịch sử xã hội loài người, nhà nước xuất hiện từ khi nào? Tại sao khi đó nhà nước xuất hiện? Gợi ý trả lời bài 1 Trong lịch sử xã hội loài người, nhà nước ra đời khi xuất hiện chế độ tư hữu về tư… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 9 GDCD 11

Bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Tóm tắt bài 1. Nguồn gốc và bản chất của nhà nước a. Nguồn gốc của nhà nước Nhà nước xuất hiện khi xã hội công xã nguyên thuỷ tan rã, xã hội chiếm hữu nô lệ hình thành với 2 giai cấp đối kháng. Đó là giai cấp thống trị (chủ nô) và giai… Read more about Bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa