Gợi ý bài tập SGK Bài 9 GDCD 10

Bài tập 1 trang 59 SGK GDCD 10 Em hãy cho biết: Vì sao nói con người là chủ thể của lịch sử? Hướng dẫn giải chi tiết Nói con người là chủ thể của lịch sử vì: Con người tự sáng tạo ra lịch sử của mình: Lịch sử loài người hình thành khi con người… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 9 GDCD 10

Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội

Tóm tắt bài 1. Con người là chủ thể của lịch sử a. Con người tự sáng tạo ra lịch sử của mình Quá trình phát triển của con người: Người tối cổ: biết sử dụng hòn đá, cành cây làm công cụ lao động. (Công cụ lao động của người tối cổ) Người tinh… Read more about Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội