Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Địa lý 9

Bài tập 1 trang 37 SGK Địa lý 9 Hãy xác định trên hình 9.2 (SGK trang 35) các vùng phân bố rừng chủ yếu. Hướng dẫn giải chi tiết Các vùng phân bố rừng chủ yếu: Tây Nguyên. Bắc Trung Bộ. Duyên hải Nam Trung Bộ. Trung du và miền núi Bắc Bộ. Đông… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Địa lý 9

Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản

Tóm tắt lý thuyết I. Lâm nghiệp Lâm nghiệp có vị trí đặc biệt trong phát triển kinh tế xã hội và giữ gìn môi trường sinh thái. 1. Tài nguyên rừng Trước đây hơn nửa thế kỉ, Việt Nam là nước giàu tài nguyên rừng. Hiện nay, tài nguyên rừng đã bị cạn kiệt… Read more about Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản