Gợi ý bài tập SGK Bài 9 – Địa lý 8

Bài tập 1 trang 32 SGK Địa lý 8 Tây Nam Á có đặc điểm vị trí địa lí như thế nào? Gợi ý trả lời bài 1 Tây Nam Á nằm giữa các vĩ tuyến: khoảng 12oB – 42oB; kinh tuyến: 26oĐ – 73oĐ. Tiếp giáp vịnh Pec-xích, biển A-rap, Biển Đỏ, Địa Trung Hải, Biển… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 9 – Địa lý 8

Bài 9: Khu vực Tây Nam Á

Tóm tắt lý thuyết 1.Vị trí địa lí Nằm ở phía Tây Nam Châu Á tiếp giáp vơí các biển: Đen, Caxpi, Aráp, Đỏ, Địa Trung Hải, Vịnh Pec-Xích. Có vị trí chiến lược quan trọng: nằm vị trí ngả 3 châu Âu, châu Á, châu Phi, nối liền biển Địa Trung Hải với Ấn… Read more about Bài 9: Khu vực Tây Nam Á