Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Địa lý 7

Bài tập 1 trang 32 SGK Địa lý 7 Môi trường xích đạo ẩm có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sản xuất nông nghiệp? Gợi ý trả lời bài 1 Thuận lợi: Do nhiệt độ và độ ẩm cao nên sản xuất nông nghiệp có thể tiến hành quanh năm, có thể xen… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Địa lý 7

Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

Tóm tắt lý thuyết 1. Đặc điểm sản xuất nông nghiệp Việc trồng trọt được tiến hành quanh năm, có thể xen canh, luân canh nhiều loại cây trồng nếu có đủ nước tưới. Môi trường đới nóng phân hoá đa dạng nên hoạt động nông nghiệp ở vùng nhiệt đới, nhiệt đới gió mùa,… Read more about Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng